Moltaí maidir le Clár na mBonn don bhliain 2021

fiordheimhniu-laidir-custaimeara-sca

FÍORDHEIMHNIÚ LÁIDIR CUSTAIMÉARA – SCA

 

Cad é Fíordheimhniú Laidir Custaiméara? (SCA)

Tá seiceanna slándála breise curtha i bhfeidhm ag collectorcoins.ie ar íocaíochtaí. Glaoitear fíordheimhniú láidir custaiméara air seo.  Is ceanglas nua é faoin reachtaíocht Eorpach a ceapadh chun calaois a sheachaint agus chun slándáil d’íocaíochtaí ar líne a fheabhsú. Is cuid den Treoir um Sheirbhísí Íocaíochta (PSD2) é fíordheimhniú custaiméara agus tá sé riachtanach san Aontas Eorpach do dhíolacháin ar líne. Is é an aidhm atá leis seo custaiméirí a chosaint nuair a íocann siad ar líne.

 Is éard atá i gceist slándáil d’íocaíochtaí leictreonacha a fheabhsú trí mheán fíorú dhá chéim. Is próiseas slándála é seo a fheicfidh custaiméirí agus iad ag déanamh íocaíochtaí ar líne. Is féidir a iarraidh ar chustaiméirí a gcéannacht a fhíorú ar dhá bhealach, mar shampla le pasfhocal agus le méarlorg.

Conas a chuirtear fíordheimhniú láidir custaiméara i bhfeidhm?

Déantar céannacht an chustaiméara a fhíorú le dhá cheann de na nithe seo ar a laghad. Tá na nithe seo neamhspeách ar a chéile:

  • Eolas – rud atá ar eolas agatsa amháin, amhail pasfhocal nó PIN
  • Seilbh – rud atá i do sheilbh, amhail cárta íocaíochta nó fón póca
  • Fréimhíocht – rud a bhaineann leatsa amháin, amhail méarlorg nó aithint ghutha

Cén bhaint atá aige le rudaí a cheannach ar an suíomh seo?

Nuair a cheannaíonn custaiméirí earraí ar an suíomh seo, féadfar a iarraidh orthu tuilleadh eolais slándála a chur ar fáil chun an íocaíocht a dhéanamh. Ionas gur féidir leanúint de hearraí a cheannach ar ár suíomh gréasáin, ba cheart do chustaiméirí a chinntiú go bhfuil siad cláraithe i gceart do SCA agus go bhfuil a gcuid sonraí socraithe i gceart lena mbanc.