Moltaí maidir le Clár na mBonn don bhliain 2021

Miotais agus Finscéalta na hÉireann
Foireann na Bliana 2018
REF : 2387

Le Foireann na Bliana seo, comórtar na seanscéalta Éireannacha atá bailithe agus comhroinnte ag muintir na hÉireann leis na céadta bliain.

Le seoladh Fhoireann na Bliana 2018 ag Banc Ceannais na hÉireann, cuirtear beocht i roinnt de na carachtair is mó cáil i scéalaíocht mheánaoiseach na hÉireann. Le Foireann na Bliana seo, comórtar na seanscéalta Éireannacha atá bailithe agus comhroinnte ag muintir na hÉireann leis na céadta bliain.

Tá an fhoireann speisialta seo, atá comhdhéanta de na hocht mbonn atá i gcúrsaíocht, bunaithe ar roinnt de na finscéalta Éireannacha is spéisiúla, lena n-áirítear Clann Lir, Cú Chulainn agus Deirdre an Bhróin.

Is gné lárnach de dhearadh fhoireann na bliana seo í an éifeacht scáthchrutha ina léirítear carachtair agus scéalta ó shé cinn de sheanscéalta clúiteacha na hÉireann. 

Ar an gcás seachtrach den tiachóg taispeántais, taispeántar trí fhinscéal lena n-áirítear Clann Lir, an Bradán Feasa agus duine de na laochraí miotasacha is mó clú in Éirinn, Cú Chulainn. Ar an taobh istigh den sciorrchás, léirítear an Táin Bó Cuailnge, Faolfhir Osraí, mar aon le Deirdre an Bhróin.

Tá foireann na bliana 2018 le fáil i dtiachóg álainn taispeántais agus léiríonn sí roinnt de na scéalta agus de na carachtair is ansa le muintir na hÉireann ó mhiotais agus ó fhinscéalta na hÉireann.

Eiseoidh Banc Ceannais na hÉireann Foireann na Bliana seo an 30 Aibreán 2018 agus cosnóidh an fhoireann €29. Beidh ainmníochtaí uile bhoinn na hÉireann don bhliain 2018, ó 1 cent go dtí €2, ar áireamh san fhoireann seo agus beidh siad séalaithe laistigh den tiachóg. Tá teorainn eisiúna 6,000 bonn ag gabháil leis an bhfoireann seo.

Featured Product No
Cáilíocht Mint
Bliain 2018
Miotal Non-precious
Denomination 3.88
Teorainn Eisiúna 6000